ฝุดออกมาอย่างต่อเนื่อง “เสาสุริยเทพ” ซื้อแพงกว่าตลาดกว่า 30 ต้น ล่าสุดได้หายไปอย่างไร้ร่องรอย

กลายเป็นเรื่องฮือฮาอีกครั้ง สำหรับเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลที่ถูกติดตั้งอยู่บนถนนหลายในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนไม่น้อยที่อยู่ในลักษณะชำรุด หรือเสื่อมสภาพ ในชื่อโครงการจัดซื้อโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งเสาไฟแสงสว่างแบบ LED วงเงิน 194 ล้านบาท กำหนดติดตั้งใน 22 สายทาง จำนวน 2,998 ชุด ราคาตกเสาละ 65,000 บาท โครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อปี

Read more