ติดกว่าครึ่งโรงงาน คลัสเตอร์สหฟาร์ม ยอดทะลุ 3000 ราย

จากการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด19 ในแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา อยู่ในแคมป์คนงานของบริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด (เครือสหฟาร์ม) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไก่สดแช่แข็งเพื่อการส่งออก แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 4 บ้านลำตะคล้อ ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ และเป็นสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมามากที่สุดใน จ.เพชรบูรณ์

จนทางจังหวัดได้สั่งปิดโรงงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมกับทางบริษัท เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกเพื่อหาผู้ติดเชื้อเพิ่ม ทั้งพนักงานบริษัท คนงานไทย และแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา โดยเริ่มดำเนินการตรวจมาตั้งแต่วันที่ 22-25 กรกฎาคม 2564 รวมเป็นเวลา 4 วัน จากแรงงานที่มาลงทะเบียน จำนวน 7,164 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด จำนวน 3,481 ราย เป็นคนงานไทย 391 ราย และแรงงานต่างด้าว 3,090 ราย

ขณะเดียวกันยังมีการตรวจเชิงรุกใน 2 ชุมชน หมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับแคมป์แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา คือ หมู่ 2 บ้านเขาเกตุ และหมู่ 4 บ้านลำตระคร้อเหนือ โดยพบผู้ติดเชื้อจำนวนถึง 80 ราย โดยมีการแยกกักตัว และทำการรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์พักคอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ และที่บ้านพักของผู้ติดเชื้อ ขณะที่ อ.บึงสามพัน ได้เตรียมการวางแผนการฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วน ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง ในพื้นที่รอบโรงงาน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการฉีดได้ในวันที่ 26 ก.ค.นี้ เพื่อป้องกันอาการรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รอบบริษัทด้วย

นอกจากนี้หน่วยงานความมั่นคงและผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ได้ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่ ควบคุมบริเวณชุมชนโดยรอบบริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จํากัด (สหฟาร์ม) จำนวน 7 จุด ให้เข้มงวดการปฏิบัติ และจำกัดเคลื่อนย้ายการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวด ไม่ให้มีคนเข้าออกพื้นที่โดยรอบ ซึ่งจะดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่ เป็นเวลา 14 วัน หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายลง.