ฝุดออกมาอย่างต่อเนื่อง “เสาสุริยเทพ” ซื้อแพงกว่าตลาดกว่า 30 ต้น ล่าสุดได้หายไปอย่างไร้ร่องรอย

กลายเป็นเรื่องฮือฮาอีกครั้ง สำหรับเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลที่ถูกติดตั้งอยู่บนถนนหลายในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนไม่น้อยที่อยู่ในลักษณะชำรุด หรือเสื่อมสภาพ ในชื่อโครงการจัดซื้อโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งเสาไฟแสงสว่างแบบ LED วงเงิน 194 ล้านบาท กำหนดติดตั้งใน 22 สายทาง จำนวน 2,998 ชุด ราคาตกเสาละ 65,000 บาท โครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2560 จากวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม

โดยการตรวจสอบสเปกและรายการพบว่าชุดอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่ โคมไฟ แผงโซลเซลล์ในรุ่นและยี่ห้อเดียวกันนี้กลับมีราคาที่แตกต่างต่ำกว่าราคาจัดซื้อจัดจ้างที่เพียง 25,200 บาทเท่านั้น เมื่อร่วมเสาไฟฟ้าและค่าติดตั้งไม่ควรเกิน 4 หมื่นบาท โดยเจ้าหน้าที่รายหนึ่งระบุว่าเรื่องนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและอยู่ในระหว่างดำเนินการเรียกเงินคืนจากผู้รับผิดชอบโครงการส่วนหนึ่งแล้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น นายปราโมทย์ สวนประพัฒน์ เปิดเผยว่าโครงการนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าของโครงการมีความพยายามที่จะถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นประมาณกว่า 100 ต้น แต่สภามีมติไม่รับเนื่องจากการติดตั้งไม่ได้แจ้ง อบต.และเมื่อตรวจสอบดูแลจะต้องมีงบการบำรุงรักษาสูงมากจึงมีมติไม่รับ ส่วนการถอดออกหายไปเป็นจำนวนมากนั้นไม่ทราบเรื่องว่าเป็นใครเป็นผู้ถอดนำไปไหน และยังไม่เห็นเหตุผลในการถอดออกไป